help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 30 december 1986 tot wijziging van de artikelen 4 en 16bis van de wet van 8 december 1976 tot regeling van het pensioen van sommige mandatarissen en dat van hun rechtverkrijgenden


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 30/12/1986
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 05/02/1987
Pagina:1598
Advies van de Raad van State P - V
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking