help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 26 juli 1990 tot afschaffing van de besluitwet van 26 mei 1944 betreffende de bevoegdheid en de rechtspleging inzake misdaden en wanbedrijven tegen de veiligheid van de Staat


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 26/07/1990
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 02/08/1990
Pagina:15157
Advies van de Raad van State 16395
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 12/08/1990 tot ...