help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 26 mei 1997 houdende eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 1997 - Sectie "Tewerkstelling en Arbeid"


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 26/05/1997
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 12/09/1997
Pagina:23601
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking

TT 1997