help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 14 december 1981 tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 augustus 1957 houdende instelling van het diploma van verpleegaspirante en vaststelling van de voorwaarden waaronder het wordt toegekend


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 14/12/1981
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 19/02/1982
Pagina:1792
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking