help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 20 oktober 1977 tot vaststelling van de voorwaarden waaraan, in het Brusselse gewest, de houders van bekwaamheidsattesten voor gezinshelp(st)er of bejaardenhelp(st)er die door de Minister of Staatssecretaris van een ander gewest werden afgeleverd moeten beantwoorden


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 20/10/1977
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 25/08/1978
Pagina:9469
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/05/1977