help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 12 augustus 1993 betreffende het manueel hanteren van lasten
[Codex over het welzijn op het werk, Titel VIII (Bijzondere werknemerscategorieën en werksituaties), Hoofdstuk V (Werknemers belast met het manueel hanteren van lasten)]


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 12/08/1993
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 29/09/1993
Pagina:21458
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van ... tot 11/06/2017
Opmerkingen De bepalingen van de artikelen 1 tot 11 vormen titel VIII, hoofdstuk V van de Codex over het welzijn op het werk.