help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 14 december 1978 tot toekenning van het sociaal welzijn aan de gewezen werknemers van Belgisch Kongo en Ruanda-Urundi in uitvoering van artikel 18 van de wet van 11 februari 1970 dat een artikel 10bis inlast in de wet van 16 juni 1960


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 14/12/1978
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 24/01/1979
Pagina:980
  • 27/06/1979 (Rechtzetting)
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 03/02/1979 tot ...