help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 11 oktober 1978 tot vaststelling van de overgangsmaatregelen met betrekking tot de loopbaan van de ambtenaren tewerkgesteld bij het Ministerie van Economische Zaken in het Centrum voor Informatieverwerking, hetzij van het Nationaal Instituut voor de Statistiek, hetzij van de Algemene Directie van Algemene Studiën en Documentatie


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 11/10/1978
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 25/10/1978
Pagina:12928
Advies van de Raad van State 13184
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking