help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 26 december 1956 houdende inwerkingtreding van de wet van 2 mei 1956 op de postcheck


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 26/12/1956
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 30/12/1956
Pagina:8623
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking

Periode van geldigheid van 30/12/1956 tot ...