help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Circulaire du 23 août 1985 - Occupation des installations scolaires de l'Etat par des tiers dans le cadre de la gestion séparée


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 23/08/1985
Aard van de akte: Omzendbrief van de Federale overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 06/12/1985
Pagina:18039
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/09/1985

Periode van geldigheid van 01/09/1985 tot ...