help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ordonnantie van 5 december 1996 houdende instemming met volgende internationale akten :
- de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst waarbij een partnerschap tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds, en Bijlagen, I, II, III, IV, V en Vbis, één Protocol en Slotakte, opgemaakt te Luxemburg op 14 juni 1994;
- de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst waarbij een partnerschap tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds, en Bijlagen, I, II, III, IV en V, één Protocol en Slotakte, opgemaakt te Brussel op 28 november 1994;
- de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst waarbij een partnerschap tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Kazachstan, anderzijds, en Bijlagen I, II en III, één Protocol en Slotakte, opgemaakt te Brussel op 23 januari 1995;
- de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst waarbij een partnerschap tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Kirgizië, anderzijds, en Bijlagen I en II, één Protocol en Slotakte, opgemaakt te Brussel op 9 februari 1995;
- de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst waarbij een partnerschap tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Wit-Rusland, anderzijds, en Bijlagen I, II, III, IV, V, VI, VII en VIII, één Protocol en Slotakte, opgemaakt te Brussel op 6 maart 1995


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 05/12/1996
Aard van de akte: Ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 20/02/1997
Pagina:3480
Advies van de Raad van State 25071
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking