help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 8 juli 1987 tot wijziging van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering [ ongeval overkomen tijdens een sportcompetitie of -exhibitie]


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 08/07/1987
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 31/07/1987
Pagina:11550
Advies van de Raad van State P - V
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking