help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Besluit van de Vlaamse regering van 14 oktober 1992 tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 september 1966 houdende aanwijzing van een gewest (Sint-Niklaas-Lokeren) waarvoor een plan van aanleg moet worden opgemaakt


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 14/10/1992
Nature de l'acte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 10/03/1993
Page:5129
Avis du Conseil d'Etat --
Entrée en vigueur / Effet 10de dag na bekendmaking