help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 24 april 2024 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 december 2010 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder een tegemoetkoming van de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering kan worden verleend aan zorgverleners die projecten inzake gecoördineerde zorgverlening ontwikkelen in België, in casu tuberculosediagnose en -behandeling


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 24/04/2024
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 08/05/2024
Editie:1
Pagina:51829
Advies van de Raad van State Pas d'avis dans le délai demandé - Numéro de rôle: 76151 / Geen advies binnen de gevraagde termijn - Rolnummer: 76151
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2024 (art. 8)

Periode van geldigheid van 01/01/2024 tot ...