help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 23 november 2021 betreffende de organisatie van de arbeidstijd van sommige personeelsleden van de FOD Binnenlandse Zaken


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 23/11/2021
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 13/12/2021
Pagina:118153
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
Advies van de Raad van State 69748
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 23/12/2021 tot ...