help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ordonnantie van 6 mei 2010 tot wijziging van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 06/05/2010
Aard van de akte: Ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 19/05/2010
Pagina:27607
Advies van de Raad van State 47355
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking
Art. 2: dit artikel heeft uitwerking op 01/08/2003 en houdt op van kracht te zijn op 08/01/2004
Art. 3: dit artikel heeft uitwerking op 09/08/2004 en houdt op van kracht te zijn op 15/06/2009
Art. 4, 5, 6, 7, 8 en 9: 19/05/2010 (dag van bekendmaking)

Periode van geldigheid van 01/08/2003 tot ...