help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 18 januari 2018 betreffende de stage van de personeelsleden van het basiskader van de politiediensten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 18/01/2018
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 06/02/2018
Pagina:8953
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
Advies van de Raad van State 61954
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 16/02/2018 tot ...