help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Waterwegen en Zeekanaal NV extern verzelfstandig agentschap van publiek recht - Besluit van de Raad van Bestuur van 13 januari 2010 betrffende de delegatie van bevoegheden aangaande de vertegenwoordiging


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 13/01/2010
Nature de l'acte: Arrêté: autre
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 26/01/2010
Page:3327
Avis du Conseil d'Etat --
Entrée en vigueur / Effet 01/01/2010

Période de vigueur du 01/01/2010 au ...
Remarques Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.

Art. 4: niet geanalyseerd wegens zijn individuele draagwijdte.
Art. 6: niet geanalyseerd omdat het opgeheven besluit niet in de databank werd opgenomen.