help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 24 juni 1960 tot toekenning van waarborgen aan het lekenpersoneel van het erkend onderwijs, dat om redenen, onafhankelijk van zijn wil, in de onmogelijkheid zou worden gesteld zijn loopbaan in Afrika tot het normaal einde voor te zetten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 24/06/1960
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 21/07/1960
Pagina:5524
Advies van de Raad van State 7122