help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 27 september 2015 tot wijziging van het KB/WIB 92 betreffende de verzaking van de inning van roerende voorheffing


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 27/09/2015
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 01/10/2015
Pagina:61558
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
Advies van de Raad van State 57856
Inwerkingtreding / Uitwerking Dit besluit is van toepassing op de inkomsten die toegekend of toegewezen zijn vanaf de eerste dag van de tweede maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Periode van geldigheid van 01/12/2015 tot ...