help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 17 juli 2015 tot vaststelling van de inventarismethodologie voor de inventaris van archeologische zones


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 17/07/2015
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 03/08/2015
Pagina:48924
Advies van de Raad van State 57675
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 13/08/2015 tot ...