help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 5 mei 2014 houdende verankering van het principe van de unieke gegevensinzameling in de werking van de diensten en instanties die behoren tot of taken uitvoeren voor de overheid en tot vereenvoudiging en gelijkschakeling van elektronische en papieren formulieren


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 05/05/2014
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 04/06/2014
Pagina:42601
Advies van de Raad van State 54686
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Overgangsbepalingen: art. 14

Periode van geldigheid van 14/06/2014 tot ...