help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

Nummer



Hebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 30 april 1999 tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 oktober 1967 tot vaststelling van het statuut van het secretariaatspersoneel van de Kamers voor ambachten en neringen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 30/04/1999
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 28/05/1999
Pagina:19097
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking zie artikel 3

Periode van geldigheid van ... tot 01/07/2003