help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 29 november 1991 waarbij het Ministerie van Financiën gemachtigd wordt personen in dienst te houden of te nemen onder het stelsel van een arbeidsovereenkomst bij de Administratie der directe belastingen en de Administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen, om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke behoeften aan personeel


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 29/11/1991
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 25/12/1991
Pagina:29605
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1992

TT 31/12/1992