help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse minister bevoegd voor Leefmilieu van 16 december 1992 houdende verlenging van de periode bedoeld in artikel 3 van het besluit van de Vlaamse regering van 6 januari 1983 tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning van laboratoria ter uitvoering van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 16/12/1992
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 07/04/1993
Pagina:7487
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

TT 31/03/1993