help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Besluit van de Vlaamse Regering van 8 februari 2013 tot bepaling van de nadere regels voor het vervoer van meststoffen en houdende uitwerking van de uitzonderingen voor educatieve demonstraties en wetenschappelijke proefnemingen in het kader van het Mestdecreet van 22 december 2006


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Plus en vigueur !
Informations de base
Date de l'acte: 08/02/2013
Nature de l'acte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 24/04/2013
Page:24858
Avis du Conseil d'Etat 52554
Entrée en vigueur / Effet 10de dag na bekendmaking
Art. 41: 01/01/2012

Overgangsbepalingen: art. 43, 44 en 45

Période de vigueur du 01/01/2012 au 31/12/2017
Remarques Dit besluit is met ingang van 01/01/2017 opgeheven, met uitzondering van de artikelen 20, 22, §7 en 39. Zie "Alle" in de analyse.