help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Besluit van de Vlaamse Regering van 1 februari 2013 tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft de integratie van de gewestelijk ontvangers, het zeewezen en andere bepalingen


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 01/02/2013
Nature de l'acte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 10/04/2013
Page:22098
Avis du Conseil d'Etat 52584
Entrée en vigueur / Effet Dag van ondertekening
Art. 2: 6 maanden na de datum van inwerkingtreding van de omzendbrief "Kwaliteitscriteria voor selectoren en selecties"
Art. 3: op de datum van inwerkingtreding van de omzendbrief "Kwaliteitscriteria voor selectoren en selecties"
Art. 6 et 8, 2°: 01/01/2013
Art. 9: 01/07/2011
Art. 11: 01/04/2012
Art. 12: 01/01/2013
Art. 13: 16/03/2007
Art. 21: 01/04/2012
Art. 23: 01/01/2010
Art. 24: 01/01/2013
Art. 25: 01/05/2012
Art. 26 en 28: 01/01/2012
Art. 27: 01/09/2012
Art. 29: 01/08/2012
Art. 30: 30/11/2012
Art. 32: 01/01/2013
Art. 34: 02/12/2011
Art. 35: 01/01/2013

Période de vigueur du 16/03/2007 au ...