help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2011 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende de vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning en van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, wat betreft de actualisatie van voormelde besluiten aan de evolutie van de techniek


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 23/12/2011
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 21/03/2012
Editie:2
Pagina:16474
Advies van de Raad van State 50547
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking
Art. 19: te bepalen door de Vlaamse minister, bevoegd voor het leefmilieu en het waterbeleid
Art. 22 tot 25: 01/06/2012 ("treden in werking op de eerste dag van de derde maand die volgt op de maand waarin dit besluit in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt")

Periode van geldigheid van 31/03/2012 tot ...