help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 5 september 2014 tot het verlenen van subsidies voor de uitvoering van agromilieu- en klimaatmaatregelen met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling voor de periode 2014-2020


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 05/09/2014
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 29/10/2014
Pagina:83021
Advies van de Raad van State 56516
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/10/2014

Temporeel toepassingsgebied: Het besluit is van toepassing op de verbintenissen die worden aangegaan vanaf 1 januari 2015. Dit besluit is, met uitzondering van de verbintenisaantallen, vermeld in artikel 11, § 1, van dit besluit, van
Toepassing op de verbintenissen die nog lopen op 1 januari 2015 en die zijn gesloten met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2007 tot het verlenen van subsidies voor de uitvoering van agromilieumaatregelen met toepassing van het Vlaamse Programma voor Plattelandsontwikkeling. De verbintenisvoorwaarden van de verbintenissen die nog lopen op 1 januari 2015, worden aangepast aan de
Bepalingen van dit besluit. Als de landbouwer deze aanpassing niet aanvaardt, eindigt de verbintenis zonder dat
Terugbetaling wordt verlangd voor de periode waarin de verbintenis al is nagekomen.

Periode van geldigheid van 01/10/2014 tot ...