help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Collegebesluit nr. 04/408 van 19 juli 2004 houdende de bepaling van de bevoegdheden van de leden van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 19/07/2004
Nummer: 04/408
Aard van de akte: Besluit van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 20/08/2004
Editie:2
Pagina:62472
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 19/07/2004

Periode van geldigheid van 19/07/2004 tot 16/07/2009