help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Dekret vom 25. Mai 2009 zur Zustimmung zu dem Übereinkommen des Europarates und der UNESCO über die Anerkennung von Qualifikationen im Hochschulbereich in der europäischen Region, geschehen zu Lissabon am 11. April 1997

Decreet van 25 mei 2009 houdende instemming met het Verdrag van de Raad van Europa en de UNESCO inzake de erkenning van kwalificaties betreffende het hoger onderwijs in de Europese regio, opgemaakt te Lissabon op 11 april 1997


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 25/05/2009
Aard van de akte: Decreet van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 24/07/2009
Pagina:50745
Advies van de Raad van State 46248
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 03/08/2009 tot ...