help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 3 december 2017 tot bepaling van de voorwaarden en de modaliteiten overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen een financiële tegemoetkoming verleent aan de tandheelkundigen voor gebruik van telematica en het elektronisch beheer van de medische dossiers in 2017


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 03/12/2017
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 14/12/2017
Pagina:111341
Advies van de Raad van State 62134
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2017 (van toepassing voor het premiejaar 2017)

TT: 01/01/2017-31/12/2017 maar zie toch art. 9 ("De tandheelkundige die voor een tegemoetkoming in aanmerking komt, wordt betaald uiterlijk op 31 december 2018.")

Periode van geldigheid van 01/01/2017 tot 31/12/2017