help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 31 augustus 1998 houdende omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 31/08/1998
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 14/11/1998
Pagina:36914
Advies van de Raad van State 26550
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking

Buitenwerkingtreding met overgangsbepalingen: zie "Alle" in de analyse.

Periode van geldigheid van ... tot 31/12/2014
Opmerkingen