help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Reglement van 16 april 2008 betreffende het verlenen van eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden aan het personeel dat werkzaam is in het Onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 16/04/2008
Nature de l'acte: Règlement: autre
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 16/05/2008
Page:25595
Avis du Conseil d'Etat --
Entrée en vigueur / Effet 09/04/2006

Overgangsbepalingen: art. 19

Période de vigueur du 09/04/2006 au ...
Remarques 1) Deze tekst wordt onderverdeeld in "punten" (1., ...) en niet in artikelen. Voor de analyse worden de "punten" evenwel gelijkgesteld met artikelen.

2) Art. 1: "Alle vroegere bepalingen en beschikkingen omtrent ditzelfde onderwerp worden ingetrokken, opgeheven of vervangen".

Annexé à
Nature Date    
AR 16/04/2008