help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Decreet van 23 november 2007 houdende instemming met het Verdrag van de Verenigde Naties tegen corruptie, opgemaakt in New York op 31 oktober 2003


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 23/11/2007
Aard van de akte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 24/12/2007
Pagina:65167
Advies van de Raad van State 42473
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 03/01/2008 tot ...