help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 29 december 1992 tot wijziging van de wetten houdende het statuut van de gewetensbezwaarden, gecoördineerd op 20 februari 1980


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 29/12/1992
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 12/01/1993
Pagina:323
Advies van de Raad van State 21791
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking