help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 6 november 1975 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juli 1963 waarbij aan de Intercommunale Vereniging voor de autoweg E3, concessie wordt verleend tot het aanleggen, uitrusten, onderhouden en exploiteren van de autosnelweg E3, alsmede tot het oprichten en exploiteren van diensten ten behoeve van de gebruikers van die autosnelweg


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 06/11/1975
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 08/01/1976
Pagina:187
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1974