help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 19 januari 1994 houdende goedkeuring van de Akte tot wijziging van het protocol betreffende de statuten van de Europese Investeringsbank waarbij de Raad van Gouverneurs de bevoegdheid wordt verleend tot de oprichting van een Europees Investeringsfonds en waarbij het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap wordt aangevuld, opgemaakt te Brussel op 25 maart 1993


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 19/01/1994
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 28/06/1994
Pagina:17312
Advies van de Raad van State 22591
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking