help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Omzendbrief BA 2006/02 van 3 februari 2006 betreffende beslissingen tijdens het jaar van de provincieraads-, gemeenteraads- en districtsraadverkiezingen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 03/02/2006
Nummer: BA2006/02
Aard van de akte: Omzendbrief van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 28/02/2006
Editie:2
Pagina:12243
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Datum is niet vermeld