help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 14 februari 1981 tot uitvoering van artikel 1, vijfde lid van de herstelwet van 10 februari 1981 inzake inkomensmatiging


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 14/02/1981
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 17/02/1981
Pagina:1764
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 14/02/1981

TT 14/02/1981 - 31/12/1982

Periode van geldigheid van ... tot 31/12/1982