help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 14 juli 1959 tot opheffing van het besluitwet van 24 september 1942, houdende wijziging en anvulling van de wetgeving van Belgisch-Congo en van Ruanda-Urundi op de rechterlijke inrichting, de bevoegdheid en de procedure in strafzaken


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 14/07/1959
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 01/08/1959
Pagina:5546
Advies van de Raad van State 6196