help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 31 december 1954 tot vaststelling van het beloop der Rijksbijdrage voor 1954, in de werkingskosten van de door het Nationaal Werk voor Kinderwelzijn beheerde of erkende kolonies, en van de toelagen voor vacantiehuizen en -kolonies, dagkuren, moederhuizen, dag- en nachtkinderbewaarplaatsen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 31/12/1954
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 21/01/1955
Pagina:301
Advies van de Raad van State 4433