help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Accord de coopération du 15 mai 2014 entre la Région wallonne et la Communauté française portant exécution de l’accord de coopération du 23 mai 2013 entre la Région wallonne et la Communauté française portant sur le développement d’une initiative commune en matière de partage de données et sur la gestion conjointe de cette initiative


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 15/05/2014
Aard van de akte: Samenwerkingsakkoord in de zin van artikel 92bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 25/08/2014
Pagina:63760
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Entrée en vigueur: 01/06/2014 (et non 01/06/2004 comme mentionné erronément à l'article 15, alinéa 2. En effet, il n'est pas concevable que le présent accord de coopération entre en vigueur à une date antérieure à la date d'entrée en vigueur de l'accord de coopération qu'il a pour objet d'exécuter.)

Durée: le présent accord de coopération est conclu pour une durée indéterminée.

Periode van geldigheid van 01/06/2014 tot ...