help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 27 februari 1935 betreffende de verloven van de provinciegouverneurs en de arrondissementscommissarissen en de aanduiding van de waarnemende gouverneur bij afsterven


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 27/02/1935
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 20/03/1935
Pagina:1746
Advies van de Raad van State --
Opmerkingen Art. 2 (arrondissementscommissarissen): autonome bepaling?
Art. 3 (arrondissementscommissarissen): autonome bepaling