help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Hebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !

WETSVOORSTEL - betreffende de bestraffing van genocide krachtens het Internationaal Verdrag inzake de voorkoming en de bestraffing van genocide van 9 december 1948
Nieuw opschrift :
WETSVOORSTEL - betreffende de bestraffing van ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht

ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Vergadering: Senaat
Zitting: 1997/1998
Document: 749
Documenten
Verslagen: 749/3 Merchiers
Handelingen: 03/12/1998
Amendementen: 749/2
Auteur(s) Foret c.s.
Overdracht Doc. Ch/K (98/99) 1863
Bijkomende informatie 749/4 Texte adopté par la Commission de la justice / Tekst aangenomen door de Commissie voor de justitie
749/5 Texte adopté en séance plénière et transmis à la Chambre des représentants / Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer van volksvertegenwoordigers