help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 26 mei 1989 tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 24 juni 1988 tot codificatie van de gemeentewet onder het opschrift "Nieuwe gemeentewet"


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 26/05/1989
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 30/05/1989
Pagina:9305
Advies van de Raad van State 18641
Inwerkingtreding / Uitwerking Zie artikel 7
Art. 1: uitwerking: datum van inwerkingtreding van de bekrachtigde akte: 13/09/1988

Periode van geldigheid van 13/09/1988 tot ...