help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Hebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !

ONTWERP VAN DECREET - tot machtiging aan de Vlaamse Regering om het samenwerkingsakkoord van 12 juni 2013 tussen de federale overheid, de Gewesten en de Gemeenschappen voor de oprichting van een Interfederaal Centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme onder de vorm van een gemeenschappelijke instelling zoals bedoeld in artikel 92bis van de bijzondere wet van 8 augustus op te zeggen

ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Vergadering: Vlaams Parlement
Zitting: 2021/2022
Document: 1358
Bijkomende informatie 1358/1 - Advies van de Raad van State - p 175-219 (71275)
1358/2/3