help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 18 december 2015 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 18/12/2015
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 29/12/2015
Pagina:79808
Advies van de Raad van State 58545
Inwerkingtreding / Uitwerking Deze wet treedt in werking op 1 januari 2016 en is van toepassing op alle beroepen die worden ingediend na deze datum.
Art. 2: dit artikel is ook van toepassing op alle nog hangende beroepen op het ogenblik van de inwerkingtreding van deze wet.

Periode van geldigheid van 01/01/2016 tot ...