help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 14 april 2009 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 14/04/2009
Aard van de akte: Koninklijk besluit
  Bekrachtigde akte
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 20/04/2009
Editie:4
Pagina:31983
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking Dit besluit is van toepassing op de inkomsten die betaald of toegekend zijn vanaf 1 januari 2009.

Periode van geldigheid van 01/01/2009 tot ...