help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 08/08/1980
Aard van de akte: Bijzondere wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 15/08/1980
Pagina:9434
  • 11/12/2007 (Duitse vertaling)
    Consolidatie van de akte zoals laatst gewijzigd bij W 27/03/2006
  • 19/12/2000 (Duitse vertaling)
    Art. 84
  • 10/06/1999 (Duitse vertaling)
    Art. 24 tot 31
Advies van de Raad van State 13160 + 13162 + 13167 + 13172 + 13173 + 13175 + 13334 + 13395 + 13424 + 13482 + 13536 + 13622 + 13670 + 13653
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/10/1980

Periode van geldigheid van 01/10/1980 tot ...
Opmerkingen 1) Om meer te weten over elk artikel van deze wet, zie ook: https://senlex.senate.be/nl/dia/structure/str_61/toc
2) Art. 29novies: in de analyse vinden jullie alleen de nummering zoals dit artikel werd ingevoegd. Met andere woorden is de nummering "29nonies" niet zichtbaar.